Razglasitev izrednih razmer

Tajska vlada je 25. marca 2020 uvedla izredne razmere do 30. aprila 2020 na celotnem ozemlju Tajske.

Tajska uprava za civilno letalstvo je v skladu z uvedbo izrednih razmer objavila pogoje za potnike, ki načrtujejo vstop na Tajsko od 26. marca 2020 dalje:

1. Potniki ali osebe lahko vstopijo na Tajsko preko mednarodnega letališča le, če spadajo v eno od naslednjih kategorij:

a) Osebe s posebnim dovoljenjem predsednika vlade ali stalnega sekretarja ministrstva za zunanje zadeve

b) Prevoznik nujnega tovora, ki pa mora takoj po zaključku prevoza zapustiti državo 

c) Piloti in člani posadke letala, ki leti na Tajsko z jasnim urnikom odhoda. 

d) Osebe diplomatsko-konzularnih predstavništev ali  mednarodnih organizacij, predstavniki vlad, ki opravljajo naloge na Tajskem, ali druge osebe ali mednarodne organizacije z dovoljenjem Ministrstva za zunanje zadeve, ter njihovi družinski člani. V tem primeru je potrebno dovoljenje za  vstop na Tajsko, ki ga izdala Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Tajske.

e) Osebe, ki niso tajski državljani, imajo pa dovoljenje za delo ali dovoljenje tajske vladne agencije za delo na Tajskem.

f) Tajski državljani  s potrdilom o vstopu, ki ga je izdalo Veleposlaništvo Kraljevine Tajske ali Konzulat Kraljevine Tajske v državi prebivališča, ki potrjuje, da se tajski državljani vračajo na Tajsko in z zdravstvenim spričevalom »Fit to Fly«

2. Zdravstveno spričevalo »Fit to Fly« oseb pod točkama d) in e) ne sme biti starejše od 72 ur

3. Potniki ali osebe, ki jim je dovoljen vstop na Tajsko, so dolžni dosledno upoštevati ukrepe za preprečevanje bolezni, ki jih je uvedla vlada.

4. Uradniki za priseljevanje so pooblaščeni, da zavrnejo vstop tujim državljanom, ki so bili pozitivno testirani na COVID-19 ali za katere obstaja sum, da so okuženi ali če nočejo opraviti takega testa.

5. Od danes do 31. marca 2020 ob polnoči po tajskem času, velja izjema za potnike, ki niso tajski državljani in  ki potujejo prek Tajske v tretjo državo s tranzitnim časom 24 ur ali manj. Takšni tranzitni potniki morajo ob prijavi na odhodnem letališču na Tajskem in med tranzitnimi formalnostmi na Tajskem predložiti zdravstveno spričevalo »Fit to Fly«.

Nova določila pomenijo dejansko prepoved vstopa tujim državljanom. To velja tudi za družinske člane, kot so zakonec ali otroci, ki niso tajski državljani.

Dodatne informacije spodaj: