Dodatne zahteve za izdajo vizuma/Additional requirements for Thai nationals

DODATNI DOKUMENTI, ki jih morajo predložiti prosilci za izdajo vizuma

  • zdravstveno spričevalo, ki potrjuje, da prosilec ni okužen s COVID-19 (ki ne sme biti starejše od 72 ur)
  • zdravstveno zavarovanje v višini 100.000 USD (ki vključuje COVID-19)

Brez predložitve teh dveh dokumentov bodo vse vloge za izdajo vizuma zavrnjene.

ENGLISH

The new guideline imposes additional documentary requirements on passengers traveling to Thailand as part of the attempt to prevent the spread of the coronavirus. Airlines will NOT ISSUE boarding passes for travelers who cannot present the following documents:

For Thai nationals

  • Health certificate confirming that the passenger is fit to fly; and
  • Letter issued by Royal Thai Embassy, Thai Consular Office or Ministry of Foreign Affairs, the Kingdom of Thailand certifying that the passenger is Thai National returning to Thailand. [Procedures for seeking this letter can be found on the Embassy’s Facebook Page – in Thai].