Vizumske informacije

Državljani Republike Slovenije za turistično bivanje v Kraljevini Tajski do 30 dni ne potrebujejo vizuma (datum prihoda se šteje za 1. dan).

Če je vaše potovanje daljše od 30 dni, vizum pridobite na našem konzulatu.

Od 31. decembra 2016 stopi v veljavo nov vizumski režim, in sicer je državljanom Republike Slovenije vstop v Kraljevino Tajsko preko kopenskih mejnih prehodov brez vizuma dovoljen le 2 x  v koledarskem letu. Za vse nadaljne vstope je potrebna predhodna pridobitev vizuma.

Mednarodna letališča so izvzeta.

Konzulat izdaja:

Za izdelavo vizuma sta potrebna 2 delovna dneva.

Za tujce (državljane drugih držav) lahko po predhodnem dogovoru uskladimo krajši čas izdelave vizuma.