Nova pravila za prekoračitev bivanja in prepovedi vstopa

Ministrstvo za notranje zadeve Kraljevine Tajske je izdalo nov zakon (št. 1/2258 z dne 27.11. B.E. 2558) glede prepovedi ponovnega vstopa posameznikom, ki so prekoračili dovoljeno trajanje bivanja glede na izdani vizum. Nov zakon stopi v veljavo dne 20.03.2016.

Prekoračitev dovoljenega trajanja bivanja je 500,- Bht na dan, a ne več kot 20.000 Bahtov.

1. Posameznik, ki je prekoračil dovoljeno trajanje bivanja in se sam javi oblastem:

NEDOVOLJENA PREKORAČITEV                           TRAJANJE PREPOVEDI PONOVNEGA VSTOPA                                 

več kot 90 dni                                                                          1 leto

več kot 1 leto                                                                            3 leta

več kot 3 leta                                                                            5 let

več kot 5 let                                                                              10 let

2. Posameznik, ki je prekoračil dovoljeno trajanje bivanja in je aretiran s strani oblasti:

NEDOVOLJENA PREKORAČITEV                           TRAJANJE PREPOVEDI PONOVNEGA VSTOPA                                 

manj kot 1 leto                                                                      5 let

več kot 3 leta                                                                         10 let

Več informacij dobite na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.