3.5.2021: POMEMBNO OBVESTILO – NOVOSTI NA PODROČJU IZDAJE VIZUMOV!

Opozarjamo na nove predpise  Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Tajske, in sicer bo po 28. maju 2021 za izdajo vizumov možno zaprositi izključno le na Veleposlaništvu Kraljevine Tajske na Dunaju. Enako velja za overitev podpisov oz. legalizacijo dokumentov.

 1. Za vizum lahko osebno zaprosite na Veleposlaništvu Kraljevine Tajske na Dunaju.  Postopek, ko za vizum zaprosite osebno, ostane nespremenjen.
 1. Za vizum pa lahko zaprosite tudi po pošti,  postopek je naslednji:
  1. Spletna registracija : vlagatelj mora najprej izpolniti spletno prijavnico preko spletne strani Veleposlaništva (www.thaiembassy.at/en/visa-application-by-post.html.)

Sistem registracije bo na voljo od 28. maja 2021.

 1. Posredovanje dokumentov po elektronski pošti:  po končani registraciji, mora vlagatelj po elektronski pošti poslati kopije in ostale dokumente na elektronski naslov: visa@thaiembassy.at , z zadevo: »Visa Application, ime in priimek vlagatelja«
 2. Odobritev Veleposlaništva:  Veleposlaništvo bo pregledalo vlagateljeve dokumente in o tem obvestilo vlagatelja po elektronski pošti.  Veleposlaništvo lahko zahteva predložitev  dodatnih dokumentov.
 3. Posredovanje dokumentov & taks le s priporočeno pošto: po odobritvi izdaje vizuma mora vlagatelj poslati na Veleposlaništvo naslednje dokumente:
 1. Izpolnjeno in podpisano vlogo za izdajo vizuma (1 stran)
 2. Veljaven potni list najmanj z dvema praznima stranema
 3. Takso za izdajo vizuma (v gotovini, brez vračila)
 4. Pisemska ovojnica z naslovom vlagatelja in poštnino (10 evrov v gotovini, za vračilo potnega lista)
 5. Druge dokumente, ki jih zahteva Veleposlaništvo

Vse vloge, ki bodo poslane brez predhodne odobritve Veleposlaništva ali brez zahtevanih dokumentov ali taks, bodo zavrnjene.

 1. Vračilo potnega lista: Veleposlaništvo bo potni list vrnilo po pošti na naslov vlagatelja v priloženi pisemski ovojnici. Postopek izdaje vizuma lahko traja do 10 delovnih dni od dneva prejema zahtevanih dokumentov in taks po pošti. Veleposlaništvo ne prevzema nobene odgovornosti  za poškodbo ali izgubo poštne pošiljke.

Informacije o zahtevanih dokumentih, taksah in drugih pogojih za pridobitev vizumov najdete na spletni stani www.thaiembassy.at/en/consular-services.html. Veleposlaništvo si pridržuje pravico spremeniti pogoje brez predhodnega obvestila. 

OPOMBA: Do vključno 27. maja 2021 vse vrste vizumov izdajamo na našem Generalnem konzulatu Kraljevine Tajske v Ljubljani po ustaljenem postopku.  Od dneva izdaje vizuma lahko vstopite na Tajsko v 90 dneh.

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

เรื่อง การสิ้นสุดหน้าที่ในการตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ 

ตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งและการหน้าที่ 

ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์  ตรวจลงตราให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการนิติกรณ์ในนามเจ้าพนักงานกงสุล กิตติมศักดิ์ของไทย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ณ กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลูบลิยานา (สโลวีเนีย) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ณ เมืองซาลซ์บูร์ก (ออสเตรีย) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอินส์บรุค(ออสเตรีย) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ณ เมืองดอร์นบีน (ออสเตรีย) จะไม่สามารถตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) หรือกระทำการนิติกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้ที่พำนักในออสเตรีย สโลวาเกีย และสโลวีเนีย  ที่ประสงค์ขอรับบริการด้านการตรวจลงตราและงานนิติกรณ์เดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือส่งมาทาง ไปรษณีย์ที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ยกเว้นกรณีการทำหนังสือมอบอำนาจ/รับรอง ลายมือชื่อของคนไทย ที่ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมาแสดงตัวและลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงานกงสุลเท่านั้น ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน