16.11.2020 POGOJI ZA PRIDOBITEV VIZUMA ZA UPOKOJENCE (NON-IMMIGRANT O RETIREMENT)

Od 16.11.2020 je ponovno je mogoče pridobiti Non-Immigrant O Retirement vizum za starejše od 50 let.

Vizum izdamo na Generalnem konzulatu Kraljevine Tajske na Pražakovi 12, Ljubljana.

POGOJI ZA PRIDOBITEV NON-IMMIGRANT O RETIREMENT VIZUMA_

Vizum velja za enkratni vstop za do 90 dni.

Dokumenti, ki jih morate predložiti za pridobitev vizuma:

 • v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano Vlogo za izdajo vizuma
 • potni list z dvema prostima stranema in veljavnostjo najmanj še 6 mesecev od dneva vstopa na Tajsko
 • novejšo fotografijo formata, kot velja za dokumente, izdelano pri fotografu (ne avtomat!)
 • potrdilo o višini mesečne pokojnine najmanj 1000,00 evrov
 • v kolikor imate nižjo pokojnino  pa potrdilo banke, da imate na računu 5.000,00 evrov
 • zdravstveno zavarovanje za ambulantno zdravljenje v višini 1.300 evrov
 • zdravstveno zavarovanje za bolnišnico zdravljenje v višini 13.000 evrov
 • taksa 70,00 evrov, plačljiva v gotovini ob vložitvi dokumentacije, brez vračila

Vse dokumente morate osebno predložiti na Generalnem konzulatu Kraljevine Tajske v Ljubljani v času uradnih ur.

Vizum bo izdelan v roku 3-6 delovnih dneh.

DRUGE ZAHTEVE ZA VSTOP NA TAJSKO:

Po pridobitvi vizuma na konzulatu morate pridobiti Dovoljenje za vstop na Tajsko preko platforme  https://coethailand.mfa.go.th 

Brez COE vstop na Tajsko ni mogoč. 

Postopek za izdajo COE: 

 1. Predhodna odobritev – pošljite sledeče dokumente:
 • fotokopija potnega lista
 • fotokopija Non –Immigrant  O Retirement  vizuma
 • zdravstveno zavarovanje najmanj v višini 100.000 USD, ki pokriva tudi zavarovanje za COVID 19 za čas bivanja na Tajskem. Svetujemo vam, da sklenete zdravstveno zavarovanje po pogojih, ki jih priporoča Tajska: http://covid19.tgia.org/
 1. Končna odobritev – dopolnite z:
 • Kopija letalske karte
 • Rezervacija ASQ za 15-dnevno karanteno (rezervacija karantenskega bivanja mora biti narejena direktno v hotelu, kjer morate zahtevati ASQ paket). Seznam hotelov najdete na zgoraj omenjeni spletni strani  

Ob vstopu v državo morate predložiti:

 • COE
 • veljaven vizum
 • Fit to fly Certificate (potrdilo zdravnika, da ste sposobni potovati, ki ne sme biti starejše od 72 ur
 • negativen test na COVID 19, ki uporablja RT-PCR metodo, ki ne sme biti starejši od 72 ur
 • zdravstveno zavarovanje in plačano rezervacijo za hotel za karanteno