Generalni konzulat Kraljevine Tajske

Turistični vizum

Državljani R Slovenije za obisk Kraljevine Tajske do 30 dni  (vstop na letališču) oz. 15 dni (kopenski mejni prehodi) ne potrebujejo vizuma (ustrezajoči datumi so razvidni iz povratne letalske karte). Vendar tajska imigracijska policija opozarja na diskrecijsko pravico morebitne zavrnitve ponovnega vstopa v državo potnikom brez vizuma, v primerih ko nimajo voucherja za namestitev ali zadostnih finančnih sredstev.

Od 31. decembra 2016 jev veljavi nov vizumski režim, in sicer je državljanom Republike Slovenije vstop v Kraljevino Tajsko preko kopenskih mejnih prehodov brez vizuma dovoljen le 2 x  v koledarskem letu. Za vse nadaljne vstope je potrebna predhodna pridobitev vizuma.

Mednarodna letališča so izvzeta.

Turistični vizum se izdaja potnikom, ki so si za cilj potovanja izbrali Kraljevino Tajsko in je njihovo potovanje daljše od 30 dni oz. se večkrat vračajo na Tajsko v razdobju 6 mesecev.

Z vsakim vstopom ste lahko do 60 dni v državi, zaprosite lahko za  en vstop ali večkratni vstop (METV).

Predložiti je potrebno:

  • nepoškodovan potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev
  • popolnoma izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma
  • 1 novejšo fotografijo velikosti 4 x 6 cm (oz. 3,5 x 4,5 cm), izdelano pri fotografu
  • kopijo potrjene povratne letalske karte
  • (v kolikor je zahtevano) dokazilo o ustreznem finančnem stanju (400 EUR po osebi oz. 1.000 EUR na družino) 
  •  konzularno osebje si pridržuje pravico do zahteve po dodatnih dokumentih (METV: n.pr. kopija vpisa – študentje, dijaki oz. kopija potrdila o zaposlitvi)

Taksa
1 vstop        EUR  35,00

večkratni vstop   EUR 175,00

Veljavnost
Veljavnost vizuma je 3 oziroma 6 mesecev.

Dolžina bivanja
Potniki, ki imajo v potnem listu turistični vizum, so lahko v državi neprekinjeno največ 60 dni/vstop.

Podaljšanje vizuma
Obrnite se na najbližji urad za tujce v Kraljevini Tajski (Office of Immigration Bureau).

Vloga
Vlogo izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in v slovenskem jeziku. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.

Čas izdelave
Za izdelavo vizuma sta potrebna 2 delovna dneva.