Turistični vizum (TR) in Posebni turistični vizum (STV)

Državljani R Slovenije za turistično potovanje na  Tajsko, ki ni daljše od 30 dni, ne potrebujejo vizuma.  Če je potovanje daljše od 30 dni, je potrebno zaprositi za vizum.

Za izdajo e-vizuma se morate prijaviti preko novega sisteme https://www.thaievisa.go.th/

Vloge za izdajo vizuma ni več mogoče oddati osebno na Veleposlaništvu Kraljevine Tajske na Dunaju, ravno tako ni več mogoče zaprositi za izdajo vizuma po pošti.

 1.    TURISTIČNI VIZUM – TR

      Turistični vizum se izdaja potnikom, ki so si za cilj potovanja izbrali Kraljevino    Tajsko in je njihovo potovanje daljše od 30 dni.

 1.  VELJAVNOST TURISTIČNEGA VIZUMA
 • Turistični vizum velja za enkraten vstop na Tajsko.
 • Veljavnost turističnega vizuma je 3 mesece od datuma izdaje. Potniki morajo vstopiti na Tajsko v navedenem 3-mesečnem obdobju. Potniki na Tajskem lahko bivajo do 60 dni od dneva vstopa. Podaljšanje bivanja je možno za nadaljnjih 30 dni, z najdaljšim obdobjem bivanja 90 dni od dneva vstopa.
 • Če imetnik  turističnega vizuma krši pogoje za vstop (na primer, če prične delati), bo dovoljenje za bivanje razveljavljeno in mu/ji bo v prihodnosti prepovedan vstop na Tajsko.

3.  POSTOPEK ZA IZDAJO TURISTIČNEGA VIZUMA

**OPOZORILO**

 • Ko je vloga za izdajo vizuma vložena, je ni več mogoče spreminjati.
 • Če so v vlogi napake, npr. napačno črkovano ime ali napačna številka potnega lista, bo vloga zavrnjena.
 • Vlagatelji bodo morali vložiti novo prošnjo za izdajo vizuma in ponovno vplačati takso. Vračilo že plačane takse ni možno.
 • Pred oddajo vloge in plačilom takse se morajo vlagatelji prepričati, da so vsi navedeni  podatki pravilni.
 • *Ponudniki debetnih/kreditnih kartic lahko zaračunajo dodatne stroške za spletno plačevanje* Za več informacij se obrnite na izdajatelja vaše kartice. Veleposlaništvo Kraljevine Tajske ne prevzema nobene odgovornosti za dodatne stroške, ki jih imajo vlagatelji ob spletnih vplačilih.
 1. Obiščite  https://thaievisa.go.th/
 2. Ustvarite svoj spletni račun
  1.  Povezava za preverjanje bo poslana po e-pošti.
  2. S tem računom lahko oddate največ 10 vlog  hkrati (ena oseba lahko odda vlogo tudi za druge osebe).
  3. Isti račun se lahko uporabi tudi za vsa prihodnja potovanja.
 3. Oddajte vlogo za vizum
  1. Preverite ali izpolnjujete pogoje za izdajo turističnega vizuma (TR).
  2. Naložite stran z osebnimi podatki potnega lista in fotografijo, posneto v zadnjih 6 mesecih (mora biti v formatu JPG ali .JPEG, velikost ne sme presegati 3 MB).
  3. Vnesite osebne podatke, podatke o potni listini, naslov in podatke o zaposlitvi.
  4. Vnesite podatke o potovanju.
 4. Naložite ostale zahtevane dokumente
  1. Podpisano izjavo, ki jo najdete na povezavi: https://www.thaiembassy.at/images/E-Visa/DeclarationForm.pdf
  2. Potrditev rezervacije potovanja – letalska karta.
  3. Dokazilo o nastanitvi na Tajskem, npr. rezervacija nastanitve, vabilo družine/prijateljev na Tajskem.
  4. Finančne dokaze, npr. bančne izpiske, dokazilo o dohodkih.
  5. Potrdilo o dovoljenju za prebivanje v državi, v kateri zaprošate za izdajo vizuma (v primeru, da nimate državljanstva države v kateri zaprošate za izdajo vizuma).
  6. Vlagatelj mora naložiti vse strani  v potem listu, ki vsebujejo podatke o potovanjih  zadnjih 12 mesecev (1 leto) od zadnjega mednarodnega potovanja.
  7. Državljani Republike Slovenije  in tuji državljani z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji za e-vizum zaprosijo pri  Veleposlaništvu Kraljevine Tajske na Dunaju. Vlagatelj mora predložiti dokument, ki potrjuje njegovo/njeno trenutno prebivališče.
  8. Prosimo, naložite svojo sliko, ko v rokah držite fotografijo, in potni list  z informacijami.
 5. Plačajte takso za izdajo vizuma v višini 35 evrov (enkratni vstop, taksa se ne vrne, tudi če vizum ne bo izdan)
 6. Preverite stanje
  1. Status vloge za pridobitev vizuma lahko spremljate tako, da se prijavite v svoj račun.
  2. Vlogo za izdajo vizuma lahko tudi umaknete.
  3. Ko je  odobren, vam bo e-vizum poslan po elektronski pošti. E-vizum si lahko prenesete tudi prek svojega spletnega računa.
 7. Veleposlaništvo Kraljevine Tajske  lahko zahteva tudi druge  dokumente, ki jih pošljete na elektronski naslov visa@thaiembassy.at

2 . POSEBNI TURISTIČNI VIZUM – SPECIAL TOURIST VISA (STV) (VELJA DO 30.SEPTEMBRA 2022)

 1. VELJAVNOST POSEBNEGA TURSITIČNEGA VIZUMA  (STV) 
  1. STV vizum se izdaja potnikom, ki so si za cilj potovanja izbrali Kraljevino Tajsko in želijo na Tajskem ostati daljše časovno obdobje.
  2. Izdani vizum velja za enkraten vstop na Tajsko izključno v turistične namene. 
  3. Veljavnost izdanega vizuma je 3 mesece od datuma izdaje. Potniki morajo vstopiti na Tajsko v navedenem 3-mesečnem obdobju. Potniki lahko bivajo na Tajskem do 90 dni od dneva vstopa. Če potnik ves čas biva na Tajskem, se vizuma lahko dvakrat podaljša, vsakokrat za 90 dni.
  4. V času bivanja na Tajskem, vizuma STV ni mogoče spremeniti v nobeno drugo vrsto vizuma.
  5. Če imetnik STV vizuma krši pogoje za vstop (na primer, če se začne ukvarjati z delom), bo dovoljenje za bivanje razveljavljeno in mu/ji bo v prihodnosti prepovedan vstop na Tajsko.
 1. POSTOPEK ZA IZDAJO POSEBNEGA TURISTIČNEGA VIZUM -STV

**OPOZORILO**

 • Ko je vloga za izdajo vizuma vložena, je ni več mogoče spreminjati.
 • Če so v vlogi napake, npr. napačno črkovano ime ali napačna številka potnega lista, bo vloga zavrnjena.
 • Vlagatelji bodo morali vložiti novo prošnjo za izdajo vizuma in ponovno vplačati takso. Vračilo že plačane takse ni možno.
 • Pred oddajo vloge in plačilom takse se morajo vlagatelji prepričati, da so vsi navedeni  podatki pravilni.
 • *Ponudniki debetnih/kreditnih kartic lahko zaračunajo dodatne stroške za spletno plačevanje* Za več informacij se obrnite na izdajatelja vaše kartice. Veleposlaništvo Kraljevine Tajske ne prevzema nobene odgovornosti za dodatne stroške, ki jih imajo vlagatelji ob spletnih vplačilih.
 1. Obiščite  https://thaievisa.go.th/
 1. Ustvarite svoj spletni račun
 1. Povezava za preverjanje bo poslana po e-pošti.
 2. S tem računom lahko oddate največ 10 vlog  hkrati (ena oseba lahko odda vlogo tudi za druge osebe).
 3. Isti račun se lahko uporabi tudi za vsa prihodnja potovanja.

3.Oddajte vlogo za vizum

 1. Preverite ali izpolnjujete pogoje za izdajo STV vizuma.
 2. Naložite stran z osebnimi podatki potnega lista in fotografijo, posneto v zadnjih 6 mesecih (mora biti v formatu JPG ali .JPEG, velikost ne sme presegati 3 MB).
 3. Vnesite osebne podatke, podatke o potni listini, naslov in podatke o zaposlitvi.
 4. Vnesite podatke o potovanju.

4.   Naložite ostale zahtevane dokumente

1. Podpisano izjavo, ki jo najdete na povezavi: https://www.thaiembassy.at/images/E-Visa/DeclarationForm.pdf

2. Potrditev rezervacije potovanja – letalska karta.

3. Dokazilo o tem, kje boste prebivali v času bivanja na Tajskem, bodisi:

 – Popolnoma plačana hotelska rezervacija na Tajskem za ves čas   nameravanega bivanja na Tajskem. Rezervacijo mora izdati hotel z navedbo trajanja bivanja, kontaktnih podatkov hotela in davčne številke.

– V celoti plačan najem stanovanja na Tajskem za ves čas nameravanega bivanja na Tajskem. Najemno pogodbo mora izdati najemodajalec z navedbo trajanja bivanja ter kontaktnih podatkov najemodajalca in davčne številke.

– Nakupna ali hipotekarna pogodba za nepremičnine ali lastniški list etažne lastnine.

 4. Notarsko overjeno potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev.

Zdravniško spričevalo, ki ga mora izdati zdravnik iz RS, obrazec najdete tukaj: https://www.thaiembassy.at/images/2020/announcement/29092020/medicalOA.pdf

Sklenjeno zdravstveno  zavarovanje pri tajski zavarovalnici, ki izpolnjuje naslednja merila (zavarovanje tuje zavarovalnice ne bo sprejeto):

– zavarovanje velja najmanj 90 dni (od datuma vašega prihoda) ali celotno obdobje bivanja na Tajskem

– vsebuje kritje stroškov nudenja ambulantne pomoči na Tajskem v višini najmanj 40.000 THB (ali 1.300 EUR)

– vsebuje kritje stroškov nudenja bolnišničnega nadomestilo na Tajskem v višini najmanj 400.000 THB (ali 13.000 EUR)

– krije vse zdravstvene stroške, vključno s COVID-19, vsaj do višine 100.000 USD

– za nakup zavarovanja pri tajski zavarovalnici, ki jo je odobril Urad zavarovalne komisije Tajske

 1. Potrdilo o dovoljenju za prebivanje v državi, v kateri zaprošate za izdajo vizuma (v primeru, da nimate državljanstva države v kateri zaprošate za izdajo vizuma)
 2. Vlagatelj mora naložiti vse strani  v potem listu, ki vsebujejo podatke o potovanjih  zadnjih 12 mesecev (1 leto) od zadnjega mednarodnega potovanja.
 3. Državljani Republike Slovenije  in tuji državljani z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji za e-vizum zaprosijo pri  Veleposlaništvu Kraljevine Tajske na Dunaju. Vlagatelj mora predložiti dokument, ki potrjuje njegovo/njeno trenutno prebivališče.
 4. Prosimo, naložite svojo sliko, ko v rokah držite fotografijo in potni list  z informacijami

5. Plačajte takso za izdajo vizuma v višini 70 evrov (enkratni vstop, taksa se ne vrne, tudi če vizum ne bo izdan)

 1. Preverite stanje
  1. Status vloge za izdajo vizuma lahko spremljate tako, da se prijavite v svoj račun.
  2. Vlogo za izdajo vizuma lahko tudi umaknete.
  3. Ko je  odobren, vam bo e-vizum poslan po elektronski pošti. E-vizum si lahko prenesete tudi prek svojega spletnega računa.
 2. Veleposlaništvo Kraljevine Tajske  lahko zahteva tudi druge  dokumente, ki jih pošljete na elektronski  naslov   visa@thaiembassy.at

Za izdajo vizuma je potrebnih 3 – 10 dni, odvisno od popolnosti predložene dokumentacije, vrste vizuma in državljanstva vlagatelja.

Za vizum morate zaprositi vsaj mesec dni pred potovanjem, vendar ne prej kot tri mesecem pred načrtovanim potovanjem.

Nujnih vlog za izdajo vizuma Veleposlaništvo Kraljevine Tajske ne sprejema. 

Prosilci  so dolžni pravočasno, dovolj časa pred potovanjem, vložiti vlogo za izdajo vizuma.

OPOZORILO:

 • Na Veleposlaništvo Kraljevine Tajske lahko osebno pridete le, če ste povabljeni na razgovor.
 • Konzularni uradniki za izdajo vizuma lahko zahtevajo tudi druge dokumente.
 • Višina takse za izdelavo vizuma se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
 • Državljani nekaterih držav morajo zaprositi za vizum samo na tajskem veleposlaništvu  v svoji matični državi/državi stalnega prebivališča ali na določenem tajskem veleposlaništvu.
 • Vlagatelji morajo predložiti pristne dokumente in podatke. Če vlagatelji predložijo lažne dokumente ali napačne podatke, bodo njihove vloge zavrnjene in jim bo morda v prihodnosti prepovedan vstop na Tajsko.

3. OSTALI POGOJI ZA VSTOP NA TAJSKO: REGISTRACIJA PREKO SISTEMA THAILAND PASS

Vsi potniki, ki želijo vstopiti na Tajsko morajo potovanje registrirati preko sistema “Thailand Pass” (http://tp.consular.go.th)  NAJMANJ  7 DNI PRED DATUMOM POTOVANJA.