Generalni konzulat Kraljevine Tajske

Non-immigrant vizum

Vizum tega tipa se izdaja za poslovne obiske, izobraževanje, kongrese, upokojence, združitev družine itn.

Z vsakim vstopom ste lahko največ 90 dni v državi.

Natančna navodila so na spletni strani Ambasade Kraljevine Tajske na Dunaju na povezavi:

https://www.thaiembassy.at/index.php/en/type-of-visa/non-immigrant-visa-o-other-purposes

Predložiti je potrebno:

  • nepoškodovan potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev (1 vstop) oz. 18 mesecev (letni vizum)
  • v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma
  • 1 novejšo fotografijo velikosti 4 x 6 cm (oz. 3,5 x 4,5 cm – kot za dokumente)
  • kopijo potrjene povratne letalske karte
  • potrdilo podjetja prosilca vizuma, v katerem je naveden namen obiska ali povabilno pismo tajskega poslovnega partnerja ali potrdilo organizatorja prireditve, ki jo imate namen obiskati (kongres, šolanje, tekmovanje ipd.)

Taksa
Ob vložitvi je potrebno v gotovini poravnati tudi takso, in sicer:

a)     1 vstop: 70,00 EUR na potni list – v državo lahko vstopite  enkrat v roku 3 mesecev po izdaji vizuma (veljavnost vizuma)

b)     enoletna viza: 175,00 EUR  (multiple entry) – v državo lahko vstopite večkrat (število vstopov ni omejeno) v roku 1 leta od datuma izdaje vizuma (veljavnost vizuma).

Vloga
Vlogo izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in v slovenskem jeziku. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.

Čas izdelave
Za izdelavo vizuma sta potrebna 2 delovna dneva.