Nova struktura vizumskega režima

Generalni konzulat Kraljevine Tajske objavlja, da je vlada Kraljevine Tajske sprejela novo vizumsko kategorijo “Multiple Entry Tourist Visa (METV)”, ki omogoča večkratni vstop v Kraljevino Tajsko v razdobju 6 mesecev.  Vsi ostali pogoji ostanejo nespremenjeni (gl. “Turistični vizum”).

Nov vizumski režim (gl. spodaj) je v veljavi od 13. novembra 2015:

Kategorija vizumaVeljavnost vizumaBivanje v državi do*Taksa (EUR)
Tranzitni
na vstop3 mesece30 dni25
Turistični
En vstop3 mesece60 dni30
Večkratni vstop6 mesecev60 dni150
Non-Immigrant
En vstop3 mesece90 dni60
Večkratni vstop1 leto90 dni150

*na vstop

Generalni konzulat Kraljevine Tajske,

Ljubljana.