22.11.2020: TAJSKA DELNO SPROŠČA TURISTIČNA POTOVANJA

KRALJEVINA TAJSKA DELNO SPROŠČA TURISTIČNA POTOVANJA NA TAJSKO

Kraljevina Tajska je sprostila pogoje vstopa na Tajsko za turistična potovanja z izdajo TR vizuma.

Vizum izdamo na Generalnem konzulatu Kraljevine Tajske na Pražakovi 12, Ljubljana.

POGOJI ZA PRIDOBITEV »TR« VIZUMA_

Vizum velja za enkratni vstop za do 60 dni z možnostjo podaljšanja za 30 dni.

Dokumenti, ki jih morate predložiti za pridobitev vizuma:

 • v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano Vlogo za izdajo vizuma
 • potni list z dvema prostima stranema in veljavnostjo najmanj še 6 mesecev od dneva vstopa na Tajsko
 • novejšo fotografijo formata, kot velja za dokumente, izdelano pri fotografu (ne avtomat!)
 • taksa 35,00 evrov, plačljiva v gotovini ob vložitvi dokumentacije, brez vračila
 • potrdilo banke o stanju na računu najmanj v višini 15.000,00 evrov za obdobje zadnjih 6 mesecev ni več potrebno

Vse dokumente morate osebno predložiti na Generalnem konzulatu Kraljevine Tajske v Ljubljani v času uradnih ur.

Vizum bo izdelan v roku 3-6 delovnih dneh.

DRUGE ZAHTEVE ZA VSTOP NA TAJSKO:

Po pridobitvi vizuma na konzulatu morate pridobiti Dovoljenje za vstop na Tajsko preko spletne strani Veleposlaništva Kraljevine Tajske na Dunaju, kjer zaprosite za izdajo Certificate of  Entry – COE. Brez tega dokumenta vstop na Tajsko ni mogoč. 

Podroben seznam pogojev za izdajo COE je naveden na spletni strani https://www.thaiembassy.at/en/coe.html

Postopek za izdajo COE: 

 1. Predhodna odobritev – pošljite sledeče dokumente:
 • fotokopija potnega lista
 • fotokopija TR vizuma
 • zdravstveno zavarovanje najmanj v višini 100.000 USD, ki pokriva tudi zavarovanje za COVID 19 za čas bivanja na Tajskem. Svetujemo vam, da sklenete zdravstveno zavarovanje po pogojih, ki jih priporoča Tajska: http://covid19.tgia.org/
 1. Končna odobritev – dopolnite z:
 • Kopija letalske karte
 • Rezervacija ASQ za 15-dnevno karanteno (rezervacija karantenskega bivanja mora biti narejena direktno v hotelu, kjer morate zahtevati ASQ paket). Seznam hotelov najdete na zg.omenjeni spletni strani  

Ob vstopu v državo morate predložiti:

 • COE
 • veljaven vizum
 • Fit to fly Certificate (potrdilo zdravnika, da ste sposobni potovati, ki ne sme biti starejše od 72 ur
 • negativen test na COVID 19, ki uporablja RT-PCR metodo, ki ne sme biti starejše od 72 ur
 • zdravstveno zavarovanje in potrditev rezervacije za hotel za karanteno